Portfoli

Rehabilitació de propietat al carrer Girona:

Propietat reformada als anys 70 situada en un edifici modernista de 1.910. Trobem sota el parquet instal·lat la existència de terres hidràulics originals i sobre els falsos sostres descobrim la volta catalana amb una alçada lliure de mes de 3,5 metres. Creem una zona de dia diàfana de 45 m2. amb cuina en illa, recuperem l’antiga galeria per a gaudir d’una terrassa oberta amb accés des de el menjador, restaurem i decapem tota la fusteria interior original, polim i abrillantem els terres hidràulics originals que combinem amb fusta natural i substituïm la fusteria exterior original molt deteriorada per una nova de fusta amb triple vidre SILENCE tèrmic i acústic.

Rehabilitació de propietat al carrer Bailèn:

Propietat en estat original situada en un edifici modernista de 1.900. Sota el parquet instal·lat descobrim els terres hidràulics originals i sobre els falsos sostres descobrim la volta catalana amb bigues de fusta. Creem una zona de dia diàfana de 40 m2amb cuina en illa, recuperem l’antiga galeria per a gaudir d’una terrassa amb accés des de el menjador, restaurem i decapem tota la fusteria interior original, realitzem un planche de anivellació per recol·locar els terres hidràulics originals que polim i abrillantem i que combinem amb fusta natural i substituïm la fusteria exterior original molt deteriorada per una nova de fusta amb triple vidre SILENCE tèrmic i acústic.

Rehabilitació de propietat al carrer Roger de Llúria:

Propietat en estat original situada en un edifici modernista de 1.910. Creem una zona de dia diàfana de 60 m2amb cuina en illa. Restaurem i decapem tota la fusteria interior original, restaurem sostres artesanats originals, polim i abrillantem els terres hidràulics originals que combinem amb fusta natural i substituïm la fusteria exterior original per una nova de fusta mb triple vidre SILENCE tèrmic i acústic.

Rehabilitació de propietat al carrer Trafalgar:

Propietat en estat original situada en un edifici modernista de 1.875. Creem una zona de dia diàfana de 65 m2amb cuina en illa. Restaurem i decapem tota la fusteria interior i exterior original, restaurem sostres artesanats originals i reproduïm nous, restaurem i recol·loquem els mosaics hidràulics de Nolla.

Rehabilitació de propietat al carrer Aribau:

Propietat reformada en els anys 80 situada en un edifici modernista de 1.910. Creem una zona de dia diàfana de 55 m2amb cuina en illa, restaurem i decapem tota la fusteria interior original, aixequem el terra hidràulic original, realitzem un planxé d'anivellament per a la posterior recol·locació, polit, abrillantat i combinat amb fusta natural, i finalment substituïm la fusteria exterior original per una nova de fusta amb triple vidre SILENCE tèrmic i acústic.

Rehabilitació de propietat al carrer Trafalgar:

Propietat reformada a finals del segle XX situada en un edifici modernista de 1.873. Creem una zona de dia diàfana de 50 mamb cuina en illa, aixequem el terra hidràulic original, realitzem un planxé d'anivellament per a la posterior recol·locació, polit, abrillantat i combinat amb fusta natural, restaurem la llar de foc original introduint al interior una nova de gas amb comandament a distancia i substituïm la fusteria exterior original per una nova de fusta amb triple vidre SILENCE tèrmic i acústic.

Rehabilitació de propietat al carrer Diputació:

Propietat reformada als anys 80 situada en un edifici modernista de 1.885. Creem una zona de dia diàfana de 55 m2amb cuina en illa, restaurem i decapem tota la fusteria interior i exterior original, traiem a la llum la volta catalana amb bigues de metall, col·loquem nous sostres artesanats, aixequem el terra hidràulic original, realitzem un planxé d'anivellament per a la posterior recol·locació, polit, abrillantat i combinat amb fusta natural.